O przepuklinie

Przepuklina (hernia) jest przemieszczeniem trzewi (jelit, sieci) poza obręb jamy brzusznej. Zależnie od miejsca występowania możemy wyróżnić przepukliny pachwinowe, udowe, pępkowe czy kresy białej.  Inną grupą  są przepukliny występujące w miejscu wcześniejszej interwencji chirurgicznej, czyli przepukliny w bliźnie pooperacyjnej. Są one często nazywane  niezbyt precyzyjnym określeniem „przepukliny brzusznej”, będącym kalką językową z łaciny.  Każda przepuklina składa się z wrót (są to najczęściej  miejsca  zmniejszonego oporu), worka przepuklinowego czyli otrzewnej uwypuklonej przez wrota na zewnątrz jamy brzusznej oraz jego zawartości, czyli najczęściej jelit i sieci.  Etiologia powstawania przepukliny jest złożona. Popularna teza o nagłym dźwignięciu dużego ciężaru nie znajduje potwierdzenia naukowego. Uważa się raczej, że za powstanie przepukliny odpowiadają predyspozycje genetyczne i defekt w budowie kolagenu, a co za tym idzie osłabienie tkanki łącznej.  Czynnikami ryzyka są także wodobrzusze, wieloletnia, ciężka praca fizyczna i palenie papierosów.