Objawy

Objawem przepukliny jest pojawiające się w momencie działania tłoczni brzusznej (np.w czasie kaszlu) miękkie uwypuklenie odpowiadające workowi przepuklinowemu. Zwykle nie towarzyszą temu szczególne dolegliwości bólowe. Część chorych skarży się na uczucie pociągania, czy ciężkości. Jeśli worek przepuklinowy wchodzi „w kolizję” z przebiegającym nerwem, może powodować neuralgię, którą chory będzie odczuwał jako pieczenie czy szczypanie. Zawartość worka zwykle daje się odprowadzić z powrotem do jamy brzusznej - mówimy wtedy o przepuklinie odprowadzalnej lub wolnej. Gdy do worka przepuklinowego dostanie się więcej zawartości niż zazwyczaj, może dojść do jej  uwięźnięcia. Przepuklina nie daje się odprowadzić, staje się twardym, tkliwym guzem. Towarzyszą temu znaczne dolegliwości bólowe, z czasem mogą dołączyć się objawy niedrożności przewodu pokarmowego, a więc wymioty i zatrzymanie wiatrów i stolca. Uwięźnięta przepuklina przechodzi w zadzierzgniętą z martwicą jelita. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia -  bez pilnej operacji chory umiera. Przy pierwszych symptomach więźnięcia przepukliny należy zgłosić się na ostry dyżur chirurgiczny. Czasami we wczesnej fazie uwięźniętą przepuklinę udaje się odprowadzić bez operacji, może to jednak zrobić tylko lekarz. Przepukliny z tendencją do więźnięcia powinny być operowane możliwie szybko w trybie planowym.  Operacja przepukliny uwięźniętej niesie ze sobą nieporównywalnie wyższe ryzyko powikłań. W przypadku skażonego pola operacyjnego, a tak często jest w przypadku uwięźnięcia, nie można zastosować siatki przepuklinowej, co znacznie zwiększa ryzyko nawrotu.