O mnie

Jestem absolwentem Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku pracy moje zainteresowania koncentrowały się na chirurgii przepuklin i stosowanych w ich leczeniu biomateriałów. Ukoronowaniem tego była obrona pracy doktorskiej pod tytułem „Ocena wyników leczenia przepuklin pachwinowych metodą beznapięciową” pod kierunkiem prof. dr hab. med. Michała Drewsa. W 2000r zdałem z wyróżnieniem egzamin państwowy uzyskując tytuł specjalisty chirurga.  Przez cały czas uczestniczę w pracach  Polskiego Klubu Przepuklinowego, w latach 2010-2012 byłem jego dyrektorem, organizując zjazd herniologów pod patronatem Prezesa Towarzystwa Chirurgów. Obecnie jestem członkiem Rady Naukowej Klubu. W 2015 otrzymałem dyplom Kapituły im. Bolesława Szareckiego za wybitny wkład w rozwój herniologii w Polsce.