Przepuklina pępkowa

Orientacyjny czas  trwania zabiegu ok. godziny.

Rodzaj znieczulenia- ustala lekarz anestezjolog po rozmowie i badaniu chorego.

Pobyt w oddziale:
1 doba.
 
Badania przed zabiegiem:
 • grupa krwi ( zaświadczenie z laboratorium )
 • morfologia, OB
 • elektrolity w surowicy krwi: Na, K, Mg, Cl
 • INR, APTT, wskaźnik PT
 • stężenie glukozy ( na czczo )
 • EKG z opisem
 • oznaczenie antygenu HBs lub szczepienie   p / WZW B lub oznaczenie stężenia przeciwciał przeciw WZW B w przypadku szczepienia w przeszłości – powyżej 5 lat  (zalecane)
 • inne badania w przypadku istnienia chorób towarzyszących
 
Zalecenia przed zabiegiem:
 • nie zaleca się wykonywania zabiegu w okresie okołomiesiączkowym (2 dni przed oraz pierwsze 2 dni trwania miesiączki)
 • 7 dni przed planowanym zabiegiem nie należy:przyjmować leków zaburzających krzepnięcie krwi np. z grupy salicylanów (Acard, Polocard, Polopiryna, Aspiryna, itp.). .). W razie konieczności należy zastosować heparyny drobnocząsteczkowe – zgodnie z zaleceniem lekarza rodzinnego.
 • na 8 tygodni przed operacją i 6 po operacji należy zaprzestać palenia papierosów,
 • należy usunąć owłosienie z okolicy  operowanej tuż przed zabiegiem
 • w dniu zabiegu należy pozostać na czczo (nie pić, nie jeść, nie żuć gumy)
 • wyniki badań powinny być wykonane ok. 14 dni przed zabiegiem – zabiegi są wykonywane tylko przy prawidłowych wynikach badań.
 
Zalecenia pooperacyjne:
 • podczas wypisu obecność osoby towarzyszącej jest bardzo wskazana -przez 7 dni nie zaleca się prowadzenia samochodu
 • stosowanie specjalnego pasa pooperacyjnego – mogą otrzymać go państwo w Centrum